KAŠIRANA TABLA

KORPORATIVNI IDENTITET

Dizajn i priprema za štampu folije dimenzije 100×50 cm za aplikaciju na kaširanu tablu.

KLIJENT

BOGMAR / JELEJ

USLUGA

DIZAJN I PRIPREMA ZA ŠTAMPU