BAZNE SATNICE

USLUGA JED.MERE CENA
Dizajn sat 2,400.00
Priprema za štampu sat 1,800.00
Priprema za štampu deklaracije sat 2,000,00
Dizajn i priprema za štampu sat 2,000.00

VIZUELNI IDENTITET

USLUGA JED.MERE CENA
Logo dizajn znaka i logotipa kom 78,000.00
Logo tipografija kom 12,000.00
Logo prateći elementi kom 30,000.00

OBRADA FOTOGRAFIJA

USLUGA JED.MERE CENA
Stock fotografija/vektor kom 912.00
Foto formatiranje kom 60.00
Foto frajšendovanje kom 120.00
Foto obrada kom 720.00
Foto simulacija sat 2,400.00
Mockup kom 6,000,00

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

USLUGA JED.MERE CENA
Pečat kom 3,600.00
Vizitkarta kom 2,400.00
Memorandum kom 2,400.00
Koverta kom 1,200.00
Fakture i drugi obrasci kom 1,800.00
Aplikacija logotipa na promo materijalima kom 1,200.00

PROMOTIVNI MATERIJAL

USLUGA JED.MERE CENA
Fascikla kom 3,600.00
Papirna kesa kom 3,600.00
Pozivnice i čestitke kom 1,200.00
Diplome i zahvalnice kom 2,400.00
Zidni kalendar kom 12,000.00
Stoni kalendar kom 6,000.00
Džepni kalendar kom 3,000.00
Razglednica kom 4,800.00
CD i DVD omoti kom 3,000.00
Oznake i nalepnice kom 2,400.00
Wobbler kom 3,000.00
Letak kom 4,800.00
Plakat kom 7,200.00
Oglas kom 3,600.00

UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNJA GRAFIKA

USLUGA JED.MERE CENA
Bilbord kom 7,200.00
Reklamni displej kom 6,000.00
Podna grafika kom 6,000.00
Police kompletno brendiranje kom 30,000.00
Rollup baner kom 4,800.00

BROŠURE, KATALOZI I KNJIGE

USLUGA JED.MERE CENA
Prospekt (do 8 strana) str 600.00
Brošura (8-12 strana) str 1,200.00
Brošura (16-20 strana) str 960.00
Katalog (21-100 strana) str 360.00
Katalog (101-250 strana) str 300.00
Katalog (preko 250 strana) str 240.00
Knjiga dizajn korice kom 6,000.00
Knjiga prelom teksta (do 100 strana) str 168.00
Knjiga prelom teksta (100-200 strana) str 144.00
Knjiga prelom teksta (preko 200 strana) str 120.00
Ilustrovana knjiga dizajn korice kom 30,000.00
Ilustrovana kniga prelom (do 100 strana) str 960.00
Ilustrovana knjiga prelom (100-200 strana) str 960.00
Ilustrovana knjiga prelom (preko 200 strana) str 600.00

AMBALAŽA

USLUGA JED.MERE CENA
Ambalaža – etiketa kom 6,000.00
Ambalaža – kutija kom 9,600.00
Ambalaža – omot kom 14,400.00
Ambalaža – kesice kom 24,000.00

» Navedene cene obuhvataju izradu dizajnerskog rešenja i pripreme za štampu.
» Navedene cene ne obuhvataju eventualnu nabavku stock fotografija, izradu i frajštendovanje fotografija, pisanje i/ili prevod teksta.
» Adaptacija formata realizovanog ili postojećeg rešenja naplaćuje se 10-50% od prvobitne cene.