BREND IDENTITET

KORPORATIVNI IDENTITET

Dizajn i priprema za štampu vizitkarte, dimenzije 90×50 mm, obostrana štampa, memoranduma, dimenzije 210×297 mm, jednostrana štampa.

KLIJENT

POLJSKO-SRPSKO POSLOVNO UDRUŽENJE

USLUGA

DIZAJN I PRIPREMA ZA ŠTAMPU