VIZITKARTA

KORPORATIVNI IDENTITET

Dizajn i priprema za štampu vizitkarte, dimenzije 90×50 mm, obostrana štampa.

KLIJENT

DM-MONT

USLUGA

DIZAJN I PRIPREMA ZA ŠTAMPU