KATALOG

REKLAMNI MATERIJAL

Redizajn, formatiranje, prelom teksta i priprema za štampu kataloga, dimenzije 148×210 mm, 16 strana, obostrana štampa.

KLIJENT

BOGMAR / ORBICO

USLUGA

DIZAJN I PRIPREMA ZA ŠTAMPU