OGLAS

KORPORATIVNI IDENTITET

Dizajn i priprema za štampu oglasa, dimenzije 100×125 mm, štampa u magazinu.

KLIJENT

BOGMAR / HENKEL

USLUGA

DIZAJN I PRIPREMA ZA ŠTAMPU