POKRETNA REKLAMA

KORPORATIVNI IDENTITET

Dizajn i priprema za štampu folije dimenzije 50×70 cm za aplikaciju na metalni ram pokretne reklame.

KLIJENT

STUDIO TERAZIJE

USLUGA

DIZAJN I PRIPREMA ZA ŠTAMPU