BROŠURA

REKLAMNI MATERIJAL

Dizajn i priprema za štampu brošure, dimenzije 148×210 mm, 12 strana, obostrana štampa, jedno savijanje, klamovanje.

KLIJENT

WKiW LEGAL SOUTH-EASTERN EUROPE LAWYERS

USLUGA

DIZAJN I PRIPREMA ZA ŠTAMPU